Trình bày hệ thống mục tiêu chính sách TT của NHTW. Liên hệ việc lựa chọn các mục tiêu chính sách TT ở VN hiện nay

Go down

Trình bày hệ thống mục tiêu chính sách TT của NHTW. Liên hệ việc lựa chọn các mục tiêu chính sách TT ở VN hiện nay

Bài gửi by Black Fox on 29/10/2011, 5:33 pm

Trình bày hệ thống mục tiêu chính sách TT của NHTW. Liên hệ việc lựa chọn các mục tiêu chính sách TT ở VN hiện nay
1. Mục tiêu cuối cùng
a, Mục tiêu ổn định giá cả
- Giữ cho nền kinh tế có mức lạm phát thấp và ổn định
- Chỉ tiêu đo lường : phổ biến dùng CPI, bố sung thêm chỉ số LPCB
- Tầm quan trọng: đây là mục tiêu chủ yếu và dài hạn của CSTT vì:
+ Đối với nền kinh tế: làm tăng khả năng dự đoán những biến động của môi trường kinh tế vĩ mô, mức lạm phát thấp và ổn định sẽ tạo nên môi trường đầu tư ổn định, thúc đẩy nhu cầu đầu tư, đảm bảo sự phân bổ nguồn lực của xã hội một cách hiệu quả.
Lp cao hay thiểu phát liên tục sẽ là rất tốn kém cho XH, làm méo mó, sai lệch thông tin -> qđ ktế không cxác, phân phối tài sản và thu nhập không công bằng
+ Đối với hệ thống tài chính ngân hàng: là căn cứ để ổn định tiền tệ trong nước vì cung – cầu tiền -> qđ đến LS -> qđ đến đầu tư -> AD -> P.
Giá cả và LS có mối quan hệ ngược chi
+ Đối với cán cân thanh toán (CCTT) : cải thiện CCTT qtế, khẳng định vị trí của nền ktế.
Liên hệ : Ở Vn: mục tiêu tăng CPI < tốc độ tăng trưởng ktế
b, Tăng trưởng kinh tế
- Là sự gia tăng về sản lượng thực tế và sự phù hợp về cơ cấu kinh tế
- Chỉ tiêu đo lường: GDP, GNP
+ Chất:, sự thay đổi că cấu ngành ktế, cạnh tranh giữa hàng hóa trong nước và quốc tế tăng
+ Lượng: sự tăng lên của GDP thực tế
- Tầm quan trọng:
+ Đối với nền kinh tế: đảm bảo các chính sách XH được đảm bảo, căn cứ để ổn định tiền tệ trong nước, cải thiện tinh trạng CCTTQT, khẳng định vị thế của nền kinh tế trên trường quôc tế.
+ Đối với hệ thống tài chính – NH: hệ thống làm việc hiệu quả, an toàn, hạn chế rủi ro đặc biệt là rủi ro đạo đức.
c, Tạo công ăn việc làm
- Gớp phần giảm thất nghiệp và tạo nên công ăn việc làm mới.
- Chỉ tiêu đo lường: tỷ lệ thất nghiệp, số lượng việc làm mới được tạo ra.
- Tầm quan trọng bởi 3 lý do:
+ Chỉ số thất nghiệp là một trong những chỉ tiêu phản ảnh sự thịnh vượng của XH vì nó phản ánh khả năng sý dụng có hiệu quả nguồn lực XH.
+ Thất nghiệp gây nên tình trạng stress cho mỗi cá nhân và gia đình và là mầm mống của tệ nạn xã hội.
+ Các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng có thể làm thay đổi cõ cấu chi tiêu ngân sách và làm căng thẳng tình trạng Ngân sách.
Liên hệ: Tại VN: năm 2010: tỷ lệ thất nghiệp 4,6%.
NHNNVN theo đuổi mục tiêu ổn định các TCTD thay vì đảm bảo công ăn việc làm.
● Mối quan hệ giữa các mục tiêu:
- Trong ngắn hạn: cso những mục tiêu thông nhất, có nhũng mục tiêu mâu thuẫn
+ Mục tiêu LP >< tạo công ăn việc làm. xLp giảm -> do thực hiện CSTT thắt chặt -> LS tăng-> I giảm-> AD giảm -> Thất nghiệp tăng và ngược lại.
+ Mục tiêu LP >< tăng trưởng kinh tế. Lp giảm -> do thực hiện CSTT thắt chặt -> LS tăng-> I giảm-> AD giảm -> Y giảm
+ Tăng trưởng kinh tế có quan hệ thuận với tạo công ăn việc làm. Khi nền kinh tế tăng trưởng: I tăng -> doanh nghiệp có nhu cầu thuê thêm lao động để phục vụ sản xuất.
- Trong dài hạn: các mục tiêu này thống nhất với nhau. Ổn định giá cả sẽ tạo môi trường ổn định để tăng trưởng kinh tế từ đó tạo thêm công ăn việc làm cho nền kinh tế.
2.Mục tiêu trung gian
● Là mục tiêu do NHTW lụa chọn nhằm đạt được MTCC
● Tiêu chuẩn lựa chọn
+ Có thể đo lường: phải định lượng đc để xác định mức độ giúp NHTW nắm bắt kịp thời chính xác nhanh chóng kết quả tác động của chính sách tiền tệ để có sự điều chính kịp thời bằng các công cụ của cstt
+ Có thể kiểm soát được: khi NHTW có khả năng kiểm soát và chi phối đc, làm thay đổi mục tiêu TG để đảm bảo mục tiêu trung gian có thể chấp nhận đc tác động của NHTW
+ Có thể liên hệ chặt chẽ với MTCC: đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Vì các chỉ tiêu trên sẽ không có ý nghĩa nếu không có tác động trực tiếp đến giả cả hoặc sản lượng.
● Chỉ tiêu thường được lựa chọn
+ Tổng lượng tiền (M1,M2,M3..)
+ Lãi suất thị trường ( LS ngắn hạn, dài hạn)
 chỉ có thể chọn 1 trong 2 chỉ tiêu vì nếu đạt mục tiêu về tổng mức cung tiền thì phải chấp nhận sự biến động của lãi suất ( phải thả nổi LS) và ngược lại. Lý do được thể hiện qua các sõ đồ sau:
MS là mục tiêu là MTTG: ( vẽ đồ thị )

TH1: IS biến động mạnh hơn LM
Trong khi nhu cầu về hàng hóa biến động mạnh từ IS1 đến IS2 quanh giá trị kỳ vọng IS*, nhu cầu về tiền tệ khá ổn định và coi như cố định tại LM*. Mức sản lượng kỳ vọng là Y* và lãi suất tương ứng là i*.
+ Nếu chọn mức i* là MTTG : để ngăn tác động biến động LS do IS thay đổi, LM phải tăng, giảm => sản lượng sẽ biến động từ Y’ đến Y’’
+ Nếu chọn lượng tiền cung ứng làm MTTG: khi đó IS biến động, LM cố định sẽ làm sản lượng biến động từ Y’M đến Y’’M.
Vì mục đích của việc lựa chọn MTTG là để thực hiện được MTCC một cách chắc chắn nên trong trường hợp đường IS không ổn định bằng đường LM thì tổng lượng tiền cung ứng thích hợp với vai trò này hơn.
TH2: LM dao động mạnh hơn IS
Trong khi nhu cầu về tiền tệ biến động mạnh từ LM1 đến LM2 quanh giá trị kỳ vọng LM*, nhu cầu về hàng hóa khá ổn định và coi như cố định tại IS*. Mức sản lượng kỳ vọng là Y* và lãi suất tương ứng là i*.
+ Nếu chọn MS làm MTTG: khi đó IS cố định, LM biến động sẽ làm sản lượng biến động Y’M đến Y’’M.
+ Nếu chọn i* là MTTG: MS biến động thì MD cũng sẽ biến động tương ứng làm LS duy trì ở mức cố định => đường LM cố định => sản lượng duy trì ở mức Y*
Với lập luận như trên về việc lựa chọn MTTG => trong trường hợp đường LM dao động mạnh hơn IS thì nên chọn LS làm MTTG.
3. MTHĐ
● Là các chỉ tiêu đc NHTW chọn để thực hiện mục tiêu trung gian
● Tiêu chuẩn lựa chọn MTHĐ
+ Có thể đo lường được nhằm tránh những sự suy diễn thiếu chính xác làm sai lệch dấu hiệu của CSTT.
+ Có mối quan hệ trực tiếp và ổn định với các công cụ CSTT.
+ Có mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với MTTG được lựa chọn.
+ Có thể kiểm soát được.
● Chỉ tiêu được lựa chọn:
+ LSLNH: từ MTTG được lựa chọn, ví dụ M*, tính toán MD => xác định được i*.
+ Dự trữ không vay: được sử dụng dựa trên cõ chế tạo tiền của hệ thống NH và tổng lượng tiền làm mục tiêu ( MS= m x MB) -> tíh ra MB => Dự trữ không vay = MB – ( dự trữ đi vay + tiền công chúng nắm giữ).
NHTW có thể chi phối thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
+ Dự trữ đi vay: chỉ tiêu này được xác định dựa trên cõ chế tạo tiền của HT NHTM và MQH gữ dự trữ và lượng tiền cung ứng.
Liên hệ : Ở VN:
Trc năm 2011, việc theo đuổi chính sách tiền tệ đa mục tiêu đã gây cho NHNN nhiều khó khăn. Trong thự tế. để theo duổi mục tiêu tỷ giá, NNNH đã phải cung ứng đông VN để mua ngoại tẹ, làm lạm phát ra tăng mạnh. Đầu năm 2008, ngoài mục tiêu tăng trường kinh tế của Cp buộc NHNN phải thực hiện chính sách tiền tệ lỏng trong nhiều năm,. Kết quả là đẩy giá cả ngày càng tăng cao, Nhungc kk trên làm cho việc thự hiện mục tiêu chủ yếu và dài hạn của chính sách tiền tệ là ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát ko đạt đc kết quả như ý muốn . Từ đầu năm 2011 tới nay, theo luật NHNN mới, chính sách tt chỉ theo đuổi 1 mục tiêu ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên trên tt, NHNN vẫn theo đuổi các mục tiêu khác như mục tiêu về tỷ giá…
Mục tiêu trung gian: việc lựa chọn M2 làm mục tiêu trung gian trong những năm gâÌn đây đã tỏ ra nhiều bất cập thể hiện ở việc dự báo tăng trg M2 còn quá chên lệc nhiều so với thực tiễn thực hiện. Có nhg thời kỳ NHNN đặt mục tiêu vào việc thực hiện mục tiêu theo hướng tăng trg mạnh đểkích cầu trong khi trên tt, M2 và tăng trường tín dụng tăng mạnh nhưng ko đạt đc mục tiêu kích cầu như mong muốn ( 1996- 2004 )
Mục tiêu hoạt động: dự trữ bắt buộc và công cụ nv thị trg mở :
dự trữ bb ko phản ánh kịp thời chính xác tình hình căng thẳng trên tt liên NH do vậy việc nắm bắt các thông tin trên tt liên NH của cá NHTM còn gặp nhiều sai lệch và ảnh hg đến điều hành ls, điều hành tiền tệ

_________________
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi
Mong tìm lại nụ cười thân thuộc nhất
Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc
Tôi lại về với tất bật bon chen.....
[i]

bingo09890-buiminhkhanh-minhkhanh09890-mrstorm90-nhek25-se_k850i
avatar
Black Fox
Lie to me...again
Lie to me...again

Nam Tổng số bài gửi : 1146
Đánh giá bài viết : 3192
Join date : 20/04/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên http://nhek25.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết